Vitajte na stránke našej školy

Aktuality


Škola v prírode
Žiaci 3 - 4. ročníka ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí pod Sitnom
v škole v prírode.

Výsledky volieb do rady školy
Do rady školy boli zvolení:
Za pedagogických zamestnancov:
1. Mgr. Martin Štofik
2. Mgr, Renáta Pargáčová

Za nepedagogických zamestnancov:
1. Dušan Maďarčík

Za rodičov žiakov školy:
1. Dušan Lopata
2. Marcela Sejnová
3. Ing. Štefánia Šiškanová
4. Ing. Anton Andrejko

Zástupcovia zriaďovateľa Mesta Snina sú:
1. Ing. Jana Rosičová PhD.
2. MUDr. Miroslav Suchý
3. Ing. Martin Šebák
4. Anton Vass

Oznam
Oznamujeme Vám, že dňa 25.4.2016 sa uskutočnia voľby členov Rady školy pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina - zástupcovia rodičov. Voľby prebehnú v priestoroch školskej jedálne
ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina, Hviezdoslavova 985/20 v čase od 15:30 - 16:30.
Účasť všetkých rodičov nutná.

Rodičovské združenie
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 20.4.2016 o 16:00 hod. v školskej jedálni.

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka
Dňa 14.4.2016 sa uskutočnil slávnostný zápis žiakov
do 1. ročníka šk. roku 2016/2017

Oznam
Oznamujeme Vám, že dňa 20. 4. 2016 sa uskutočnia voľby členov Rady školy pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina - zástupcovia rodičov. Rodičia, ktorí majú záujem kandidovať na členov rady školy sa môžu prihlásiť na sekretariáte ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina v termíne do 19. 4. 2016 do 15.30 hod.

Testovanie 9-2016
Dňa 6. apríla 2016 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2016.
Bližšie informácie:http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2016/Zakladne_informacie_T9-2016.pdf.

Zápis žiakov do 1. ročníka
Základná škola P. O. Hviezdoslava pozýva rodičov
a žiakov na zápis žiakov do 1. ročníka šk. roku 2016/2017, ktorý bude prebiehať v termíne
od 01.04.do 30.04.2016 v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod na sekretariáte školy.
K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu žiaka.
Slávnostný zápis sa uskutoční 14.04.2016 o 15.30 hod.
v školskej jedálni. Pri slávnostnom zápise každého budúceho prváka čaká milé prekvapenie.

Škola v prírode
Termín: 8.5.2016 - 13.5.2016
Účastníci: žiaci 4. ročníka ZŠ P. O. Hviezdoslava a Elokovaného pracoviska ZŠ P. O. Hviezdoslava
Miesto: Penzión pod Sitnom (Banská Štiavnica)
Dotácia štátu: 100 €
Program:
- výlet na Sitno, jazero Počúvadlo, B. Štiavnica
- návšteva mini ZOO pri Počúvadlianskom jazere
- bazény a wellness
- tvorivé dielne
- fáranie do bane

Hviezdoslavov Kubín
Dňa 25.2.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

2% z dane
Milí rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane Rodičovskému združeniu pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina. Tlačivá si môžete stiahnuť
z našej stránky, alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Vyplnené spolu s potvrdením
o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 30.4.2016.
Ď A K U J E M E !
Dokumenty na stiahnutie:
2% z dane - Vyhlasenie 2015
2 % z dane -Potvrdenie

Jarné prázdniny
Od 15. 2. 2016 do 19. 2. 2016 majú žiaci Prešovského kraja jarné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v pondelok 22. februára 2016.

Polročné prázdniny
V pondelok 1. februára 2016 sú polročné prázdniny. Vyučovanie opäť pokračuje
v utorok 2. februára 2016.

Karneval na ľade
Dňa 26. januára 2016 sa na ľadovej ploche multifunkčného ihriska v areáli školy uskutočnil karneval na ľade.

Karneval
Dňa 29. januára 2016 sa v školskej jedálni uskutočnil karneval pre žiakov 1.- 5. ročníka.

Korčuľovanie na ľadovej ploche v areáli ZŠ P. O. Hviezdoslava
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina ponúka rodičom s deťmi a verejnosti možnosť celodenného korčuľovania sa na ľadovej ploche multifunkčného ihriska v areáli školy. Vstup na ihrisko je na vlastnú zodpovednosť!
Všetci ste vítaní.

Vianočné prázdniny
Riaditeľstvo ZŠ P. O. Hviezdoslava oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že vianočné prázdniny začínajú dňa 23. decembra 2015 a končia 7. januára 2016.
Dňa 8. januára 2016 riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava udeľuje žiakom riaditeľské voľno. Vyučovanie sa začne dňa 11. januára 2016 ( v pondelok).

Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Vianoce plné radosti, spokojnosti a splnených prianí, veľa šťastných dní v novom roku prajeme všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy.


Vianočná burza
Dňa 22.12.2013 sa na našej škole uskutočnila vianočná burza spojená s vianočnou besiedkou.

Mikuláš
Aj tento rok nás navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Absolvoval dlhú cestu cez zborovňu, vrátnicu, kuchyňu
a všetky triedy na 1. aj 2.stupni. Čertík deti trošku postrašil, anjelik im rozdal malú mikulášsku odmenu.

Voľno udelené riaditeľom školy
Dňa 25.11.2015 sa uskutoční Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ -Testovanie 5. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. poskytuje žiakom 1. až 4. ročníka a žiakom 6. až 9. ročníka riaditeľské voľno z organizačných a technických dôvodov (okrem žiakov, ktorí absolvujú plavecký výcvik). Školská jedáleň bude v prevádzke a v prípade záujmu bude v prevádzke aj školská družina. Vo vyučovacom procese sa bude pokračovať 26.11.2015.

Poďakovanie
V mene žiakov a kolektívu pedagógov ZŠ P. O. Hviezdoslava chceme vysloviť úprimné poďakovanie rodičovi žiakov 2. A a 3. A triedy Mariánovi Šokyrovi za sponzorský dar
v podobe dezinfečných hygienických potrieb potrebných pri prevecii proti žltačke.

Voľno udelené riaditeľom školy
Riaditeľ ZŠ P.O. Hiezdoslava oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 16.11.2015 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.
Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani Elokované pracovisko, 1. mája 12, Snina ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina ani ŠJ a ŠKD pri ZŠ P.O. Hviezdoslava. Vo vyučovacom procese sa bude pokračovať v stredu, 18.11.2015.

Testovanie 5-2015
Dňa 25. novembra 2015 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka TESTOVANIE 5-2015.
Bližšie informácie: http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2015/Zakladne_informacie_T5_2015_1_zasielka.pdf

Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá
v knihách

Naša ZŠ sa v tomto školskom roku zapojila do 6. ročníka projektu Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá
v knihách. V rámci tohto projektu nám bola pridelená partnerská škola ZŠ s MŠ Závodie, Školská 49, Žilina. Výmenou vlastnoručne vyrobených záložiek do kníh sa žiaci oboch škôl pod vedením svojich pedagógov stali vzácnymi poslami priateľstva a dobrosrdečnosti. Všetkým aktívnym účastníkom projektu patrí srdečná vďaka za ich čas, tvorivé nápady a ochotu obdarovať a byť obdarovaný.

Jesenné prázdniny
V čase od 29. októbra do 30. októbra sú jesenné prázdniny. Školské vyučovanie pokračuje v pondelok 2. novembra 2015.

Výskyt hepatitídy typu A
Vážení rodičia, upozorňujeme Vás na výskyt žltačky typu A na školách. V rámci prevencie pred týmto infekčným ochorením Vás prosíme o spoluprácu pri dodržiavaní osobnej hygieny Vašich detí, hlavne po použití toalety a udržiavanie čistých rúk pred jedlom a pri manipulácii s potravinami.

Hlasujte za náš projekt FITPARK (vonkajšia posilňovňa)
Milí priatelia,
zahlasujte za náš projekt FITPARK. Vďaka Vášmu hlasu môžeme vybudovať v areáli školy vonkajšiu posilňovňu a rozšíriť tak možnosti aktívneho oddychu obyvateľov mesta i okolia.
Hlasujte od 8.9.2015 do 5.10.2015 na www.sppolocne.sk
Ďakujeme.

Riaditeľské voľno
Riaditeľ ZŠ P.O. Hviezdoslava oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 11.9.2015 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.
Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani Elokované pracovisko, 1. mája 12, Snina ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina, ani ŠJ a ŠKD pri ZŠ P.O. Hviezdoslava. Vo vyučovacom procese sa bude pokračovať v pondelok, 14.9.2015.

ZARADENIE ŽIAKOV DO TRIED V 1. ROČNÍKU


KONCERT INTEGRÁCIA 2015 BRATISLAVA

Slávnostné ukončenie školského roku
Slávnostné ukončenie školského roku sa uskutočnilo 30.6.2015 v areáli školy.

OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV
Riaditeľ ZŠ P.O. Hviezdoslava oznamuje, že výuka budúcich prvákov (prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina) bude v šk. roku 2015/16 prebiehať v budove ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina.


Turnaj v sixballe
16.6.2015 sa v ZŠ P.O. Hviezdoslava konal turnaj v sixballe s názvom „Putovný pohár majstra športu a čestného predsedu Olympijského klubu Košice Antona Švajlena“. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl zo Sniny (ZŠ Komenského, CSŠ Snina, ZŠ P.O. Hviezdoslava), ďalších obcí (Budimír, Ulič, Klenová, Zemplínske Hámre, Stakčín)
a mesta Kežmarok. Celkovým víťazom turnaja v družstvách sa stali súťažiaci zo ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina.

PRÁZDNINY V ŠKD NETRADIČNE
Vážení rodičia, milé deti, žiaci 1.stupňa,
riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine ponúka činnosti v ŠKD v čase letných prázdnin.
Činnosť bude zameraná na regeneráciu detského organizmu, oddych, šport, otužovanie,správanie sa na verejnosti, prácu s počítačom, súťaže, vychádzky do prírody v dňoch: od 01.07. do 07.07. 2015,v čase: od 7.30 hod. do 14.30 hod.

Škola v prírode
Žiaci 1 - 4. ročníka ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí Bardejovských kúpeľov v škole v prírode.

Riaditeľské voľno
Riaditeľ ZŠ P.O. Hviezdoslava oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150) udeľuje dňa 15.4.2015 riaditeľské voľno z dôvodu organizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka – Testovanie T9 2015.
Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň bude v prevádzke školská jedaleň
a v čase 6.30 - 16.30 ŠKD pri Základnej škole P. O. Hviezdoslava. Vo vyučovacom procese sa bude pokračovať 16.4.2015.

Veľkonočné prázdniny
Veľkonočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 2. apríla a skončia v utorok 7. apríla 2015. Školské vyučovanie sa začne v stredu 8. apríla 2015.

Testovanie 9-2015
Dňa 15. apríla 2015 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2015.
Bližšie informácie: http://www.nucem.sk/documents/26/testovanie_9_2015/Zakladne_informacie_T9-2015.pdf.

Pálenie Moreny
V piatok 20. marca 2015 deti ŠKD podľa dávnych zvykov symbolicky ukončili zimu a privítali dlho očakávanú jar.

Čiastočné zatmenie slnka
Dňa 20.3.2015 na deň jarnej rovnodennosti sme pozorovali čiastočné zatmenie slnka.

Hviezdoslavov Kubín
Dňa 9.3.2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

2% z dane
Milí rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane Rodičovskému združeniu pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina. Tlačivá si môžete stiahnuť z našej stránky, alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Vyplnené spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 30.4.2015.
Ď A K U J E M E !
Dokumenty na stiahnutie:
2% z dane - Vyhlasenie
2 % z dane -Potvrdenie

Jarné prázdniny
Jarné prázdniny sa začnú v pondelok 23. februára a skončia sa v piatok 27. februára 2015. Školské vyučovanie sa začne v pondelok 2. marca 2015.

Polročné prázdniny
V pondelok 2. februára 2015 sú polročné prázdniny. Vyučovanie opäť pokračuje v utorok 3. februára 2015.

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka
Dňa 23.1. 2015 sa uskutočnil slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka šk. roku 2015/2016

Prerušenie vyučovania
Na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom riaditeľstvo školy týmto oznamuje, že z dôvodu vysokého nárastu neprítomnosti žiakov pre chorobu prerušuje vyučovanie žiakov nebude dňa 23.01.2015 prebiehať vyučovanie žiakov 1.-9. ročníka ZŠ. Vyučovanie pokračuje v pondelok 26.01.2015.

Prerušenie vyučovania
Na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom riaditeľstvo školy týmto oznamuje, že z dôvodu vysokého nárastu neprítomnosti žiakov pre chorobu prerušuje vyučovanie žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ od 16.01.2015 do 19.01.2015. Vyučovanie pokračuje v utorok 20.01.2015.

Zápis žiakov do 1. ročníka
Základná škola P. O. Hviezdoslava pozýva rodičov
a žiakov na zápis žiakov do 1. ročníka šk. roku 2014/2015, ktorý bude prebiehať v termíne
od 15. januára do 15. februára 2015 v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod na sekretariáte školy.
Slávnostný zápis sa uskutoční 23.1.2015 o 16.00 hod.
v školskej jedálni.

Vianočné prázdniny
Vianočné prázdniny sú v dňoch 22.12.2014 až 7.1.2015. Vyučovanie opäť pokračuje 8.1.2015.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Vianoce plné radosti, spokojnosti a splnených prianí, veľa šťastných dní v novom roku prajeme všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy.


Plávecky výcvik
V dňoch 18.-28. novembra 2014 sa konal plavecký výcvik pre žiakov šiesteho a štvrtého ročníka. Zúčastnilo sa ho 73 žiakov. Po jeho ukončení sme mohli konštatovať, že všetci zúčastnení žiaci úspešne zvládli základy plávania.

Jesenné slávnosti
Jesenné slávnosti žiakov 1. stupňa vypĺňali súťaže, hry a tanec sprevádzané veselou náladou. K atmosfére umocnenej príjemne vyzdobeným prostredím prispeli aj rodičia. Stoly plné dobrôt boli výsledkom ich ochoty a snahy spestriť toto podujatie našich detí.

Testovanie 5-2014
Dňa 12. novembra 2014 sa naši žiaci zúčastnia testovanie žiakov 5. ročníka TESTOVANIE 5-2014.
Bližšie informácie: http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_t5_2014/Zakladne_informacie_T5_2014.pdf

Jesenné prázdniny
V čase od 30. októbra do 31. októbra sú jesenné prázdniny. Školské vyučovanie pokračuje v pondelok 3. novembra 2014.

Rodičovské združenie
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2014 o 16:00 hod. v školskej jedálni.

Žiaci 2. ročníka pozdravili seniorov v zariadení AEVITAS
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozdravili žiaci 2. ročníka seniorov v zariadení AEVITAS, n.o. v Pčolinom. Potešili ich milým slovom, spevom, tancom.

Integrácia 2014
Dňa 1.10.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili koncertu Integrácia, ktorý sa konal v Mestskej športovej hale v Prešove. Svojím dobrovoľným príspevkom podporili hendikepované deti a odmenou pre nich bol nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

Riaditeľské voľno
Riaditeľ ZŠ P.O. Hviezdoslava oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150) udeľuje dňa 12.9.2014 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (metodický deň pedagogických zamestnancov).
Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD pri Základnej škole P. O. Hviezdoslava. Vo vyučovacom procese sa bude pokračovať v utorok, 16. 9. 2014.

Otvorenie školského roka 2014/2015
Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutočnilo v utorok 2. septembra 2014 o 9.00 hodine na školskom dvore.

ZARADENIE ŽIAKOV DO TRIED V 1. ROČNÍKU


Slávnostné ukončenie školského roku
Slávnostné ukončenie školského roku sa uskutočnilo 27.6.2014 v areáli školy.

Škola v prírode
V dňoch 2.- 6. júna hotel Rysy v Tatranskej Štrbe sa stal prechodným domovom pre 82 žiakov 1. stupňa a ich 7 pedagógov. Zdravotnú starostlivosť žiakov zabezpečovala kvalifikovaná zdravotná sestra. Vzdelávacie a výchovné ciele boli zamerané najmä na prehlbovanie environmentálnych, vlastivedných a prírodovedných vedomostí