Vitajte na stránke našej školy

Aktuality


Zápis žiakov do 1. ročníka
Základná škola P. O. Hviezdoslava pozýva rodičov a žiakov na zápis žiakov do 1. ročníka šk. roku 2018/2019, ktorý bude prebiehať v termíne od 01.04.do 30.04.2018 v čase
od 7.30 hod. do 15.30 hod na sekretariáte školy.
K zápisu je potrebné predložiť rodný list a preukaz poistenca dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu žiaka.
Slávnostný zápis sa uskutoční 4.04.2018 o 9:00 hod.
v budove školy.

Jarné prázdniny
Od 26. 2. 2018 do 2. 3. 2018 majú žiaci Prešovského kraja jarné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v pondelok 5. marca 2018.

Testovanie 9-2017
Dňa 21. marca sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2018.
Bližšie informácie:http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf

Oznam
ZŠ P. O. Hviezdoslava z dôvodu narastu chrípkového ochorenia žiakov prerušuje
výchovno-vzdelávací proces v dňoch 15.2. - 16.2.2018
Z rovnakého dôvodu nebude v uvedených dňoch v prevádzke školská jedáleň a ŠKD
Výchovnovzdelávací proces pokračuje v pondelok 19.2.2018.

Karneval
Dňa 1.februára sa v školskej jedálni uskutočnil karneval.

Polročné prázdniny
V piatok 2. februára 2018 sú polročné prázdniny. Vyučovanie opäť pokračuje
v pondelok 5. februára 2018.

2% z dane
Milí rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane
Rodičovskému združeniu pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina. Tlačivá si môžete stiahnuť
z našej stránky, alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Vyplnené spolu s potvrdením
o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa
Ďalšie informácie, tlačivá pre fyzické a právnické osoby na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Ďakujem Vám za Vaše porozumenie a pomoc.
Dokumenty na stiahnutie:
2% z dane - Vyhlásenie 2017
2 % z dane - Potvrdenie

Vianočné prázdniny
Vianočné prázdniny začínajú dňa 23. decembra 2017 a končia 5. januára 2018.
Vyučovanie pokračuje v pondelok dňa 08.01.2018.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Vianoce plné radosti, spokojnosti a splnených prianí, veľa šťastných dní v novom roku
prajeme všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy.

Koledníci
22. decembra prišli zavinšovať žiakom i zamestnancom školy pekné a pokojné sviatky koledníci.

Vianočná burza
Dňa 20. decembra 2017 sa konala už tradičná vianočná benefinčná burza.
Výťažok burzy bol venovný deťom zo sociálne slabších rodín našej školy.

Vianočný turnaj v sixbale
Dňa 13.12.2017 sa uskutočnil na našej škole „Vianočný turnaj v Sixballe“. Zúčastnili sa ho žiaci z 8 škôl, ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina, CSŠ Snina, ZŠ Komenského Snina, ZŠ Stakčín, ZŠ Klenová, ZŠ Ulič, ZŠ Budimír a ZŠ Veľké Berezné.
Výsledky:
Súťaž škôl:
1. ZŠ Budimír
2. ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina
3. ZŠ Stakčín
Súťaž jednotlivcov:
Kategória chlapcov:
1. Štofira – ZŠ Stakčín
2. Kohút – ZŠ Budimír
3. Palko – ZŠ Budimír a Kočan ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina
Kategória dievčat:
1. Červeňáková – ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina
2. Lešková – ZŠ Budimír
3. Chomová a Popovičová – obe ZŠ Klenová

Záchrana som Ja
Žiaci našej školy sa zapojjli do projektu Záchrana som Ja, organizovaného neziskovou organizáciou FALCK
a nadáciou Allianz. Pre školu vyhrali automatický defibrilátor, zážitkový kurz prvej pomoci pre žiakov
1. stupňa a certifikovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov.
Slávnostné odovzdávanie AED sa uskutočnilo 15.12.2017 .

Mikuláš
Dňa 6.12.2017 našu školu navštívil Mikuláš. Sprevádzali ho anjeli i čerti. Najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali žiaci prvého stupňa.

Voľno udelené riaditeľom školy
Riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 22.11.2017 riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 4. ročníka a žiakov 6. - 9. ročníka z organizačných dôvodov Testovanie 5 - 2017. Vo vyučovacom procese budú žiaci pokračovať vo štvrtok 23.11.2017

“Babka, dedko, rozprávaj..."
V stredu, 08.11.2017 o 15.00 hod, škola otvorila svoje brány pre najstarších príbuzných svojich žiakov. Z príležitosti jesenného obdobia úcty k starším sa v škole stretli na spoločnej akcii s názvom „Babka, dedko, rozprávaj...“ prastarí a starí rodičia so svojimi vnúčencami. Silná pozitívna atmosféra stretnutia generácií všetkých účastníkov naladila na spoločnú vlnu a priniesla im hlboký kultúrny zážitok.

Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Oprava strešného plášťa ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina, elokované pracovisko 1. mája 12, Snina“


Jesenné prázdniny
V čase od 30.októbra (pondelok) do 31. októbra 2017 (utorok) sú jesenné prázdniny. Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok).


Testovanie 5-2017
Dňa 22. novembra 2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka
TESTOVANIE 5-2017.
Bližšie informácie:
http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2017/Zakladne_informacie_T5_2017.pdf.

Plenárne rodičovské združenie
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 o 15:30 v jedálni ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina.

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok
4. septembra 2017 o 8.00 hodine v areáli Elokovaného pracoviska, 1. máj 12, Snina
a o 9.00 hodine v areáli ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina.
V prípade zlého počasia je potrebné doniesť si prezúvky.

Slávnostné ukončenie školského roku
Slávnostné ukončenie školského roku sa uskutoční 30.6.2017 v čase 8.30 - 10.00
v areáli Základnej školy P. O. Hviezdoslava i Elokovaného pracoviska, 1. máj 12, Snina.

Oznam
o výchovno-vzdelávacej činnosti na elokovanom pracovisku v školskom roku 2017/2018

Prevádzkovanie elokovaného pracoviska bude v troch budovách.
V budove 5.-9. roč. ( kde sanachádza Elá-hop):
- triedy 2.D, 4.D, 5.C, 6.C, 7.C, 8.C, 9.C
- odborné učebne.
K dispozícií bude telocvičňa, rozcvičovňa, posilňovňa a budova stravovacieho zariadenia,
v ktorej sa budú žiaci stravovať.
Pre žiakov 2. a 4. ročníka ponúkame otvorenie oddelenia ŠKD.

700 kvapiek krvi
Pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Snina v spolupráci s Hematologicko-transfuziologickým oddelením
v Humennom a Mestom Snina sa 5.5.2017 v priestoroch Základnej školy
P. O. Hviezdoslava uskutočnilo darovanie krvi.

“Putovný pohár majstra športu a čestného predsedu
Olympijského klubu Košice Antona Švajlena” 2017

12.4.2017 sa v Základnej škole P. O. Hviezdoslava konal
sixballový turnaj o Putovný pohár majstra športu a čestného predsedu
Olympijského klubu Košice Antona Švajlena 2017

Oznam
Riaditeľstvo Základnej školy P. O. Hviezdoslava Snina oznamuje, že tvrdenia o zrušení
Elokovaného pracoviska, 1. mája 12, Snina nie sú doposiaľ ničím podložené, a teda nie sú
pravdivé. V prípade akýchkoľvek zmien budeme všetkých rodičov a žiakov včas informovať.

Veľkonočné prázdniny
Veľkonočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 13. apríla a skončia v utorok 18. apríla 2017. Vo vyučovacom procese budú žiaci pokračovať v stredu 19. apríla 2017.

Voľno udelené riaditeľom školy
Riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje
dňa 5.4.2017 riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka z organizačných dôvodov
Testovanie 9 - 2017. Vo vyučovacom procese budú žiaci 5. - 8. ročníka pokračovať
vo štvrtok 6.4.2017

Testovanie 9-2017
Dňa 5. apríla 2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2017.
Bližšie informácie:http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2017/Zakladne_informacie_T9-2017_fin.pdf

Zápis žiakov do 1. ročníka
Základná škola P. O. Hviezdoslava pozýva rodičov a žiakov
na zápis žiakov do 1. ročníka šk. roku 2017/2018, ktorý bude
prebiehať v termíne od 01.04.do 30.04.2016 v čase od 7.30 hod.
do 15.30 hod na sekretariáte školy.
K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa, občiansky
preukaz zákonného zástupcu žiaka.
Pri tejto príležitosti sa 06.04.2017 v čase od 8:30 do 15:30
uskutoční Deň otvorených dverí, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Školské potreby pre 1. ročník

Jarné prázdniny
Od 6. 3. 2017 do 10. 3. 2017 majú žiaci Prešovského kraja jarné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v pondelok 13. marca 2017.

Zasadnutie Rady rodičov
Dňa 23.2.2017 o 16.00 sa v zborovni ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina uskutoční zasadnutie
Rady rodičov pri ZŠ P. O. Hviezdoslava

2% z dane
Milí rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane
Rodičovskému združeniu pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina. Tlačivá si môžete stiahnuť
z našej stránky, alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Vyplnené spolu s potvrdením
o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa
Ďalšie informácie, tlačivá pre fyzické a právnické osoby na www.rozhodni.sk
Ďakujem Vám za Vaše porozumenie a pomoc.
Dokumenty na stiahnutie:
2% z dane - Vyhlasenie 2016
2 % z dane - Potvrdenie

Oznam
Zápis detí do základnej školy pre školský rok 2017/2018 sa bude konať od 1. do
30. apríla 2017.

Oznam
Z dôvodu stavebných úprav nebude telocvičňa na Elokovanom pracovisku, 1.máj 12, Snina v čase od 8.2.2017 do skončenia prác v prevádzke.

Polročné prázdniny
V piatok 3. februára 2017 sú polročné prázdniny. Vyučovanie opäť pokračuje
v pondelok 6. februára 2017.

Oznam
Riaditeľstvo ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina oznamuje, že od 30.01.2017 do 31.01.2017
z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov udeľuje chrípkové prázdniny.

Triedne rodičovské združenie
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 17.1.2017 o 15:00 hod. v triedach ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina a Elokovaného pracoviska, 1.máj 12, Snina

Vianočná burza
Dňa 22. decembra 2016 sa konala už tradičná benefinčná burza.
Výťažok burzy bol venovný deťom zo sociálne slabších rodín našej
školy.

Vianočná besiedka
Vianočný príbeh v podaní žiakov školy, básničky, koledy, piesne
sa niesli školou 21.12.2016. Žiaci 1. - 4. ročníka spríjemnili
predvianočný čas svojim spolužiakom.

Vianočné prázdniny
Riaditeľstvo ZŠ P. O. Hviezdoslava oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že vianočné
prázdniny začínajú dňa 23. decembra 2016 a končia 5. januára 2017.
Vyučovanie pokračuje v pondelok dňa 09.01.2017.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Vianoce plné radosti, spokojnosti a splnených prianí, veľa šťastných dní v novom roku
prajeme všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy.

Vianočná rozprávka
Dňa 21. decembra 2016 sa v školskej jedálni Elokovaneho
pracoviska, 1.máj 12, uskutočnila vianočná besiedka pre rodičov, Vianočná rozprávka.

Benefičná vianočná burza
Dňa 22.12.2016 sa uskutoční vianočná benefičná burza. Ide o každoročne organizované
podujatie, do ktorého sa zapájajú učitelia, ale aj žiaci našej školy. Cieľom vianočnej burzy
je priblížiť čaro Vianoc, ukázať obchodného ducha a vyzbierať určité množstvo finančných
prostriedkov, ktoré poslúžia ako peňažný dar pre deti zo sociálne slabších rodín našej
školy.
Na vianočnú burzu ste všetci srdečne pozvaní. Okrem toho, že urobíte dobrý skutok,
prispejete k myšlienke, ktorej hlavným cieľom je dobročinnosť.


Vianočné trhy na Elokovanom pracovisku, 1.máj 12, Snina
Dńa 9.12.2016 sa na Elokovanom pracovisku, 1.máj 12, Snina
konali vianočné trhy.

Mikuláš
6. decembra k nám opäť po roku zavítal Mikuláš aj
so svojím sprievodom. Čerti deti trošku postrašili, anjelik im
rozdal malú mikulášsku odmenu. Všetci sme sa tešili
a pochutnávali si na dobrotách z mikulášskej nádielky.

Vyjadrenie vedenia školy k zmenám v dopravnej situácii
Oznamujeme širokej verejnosti, že riaditeľstvo ZŠ P.O. Hviezdoslava nebolo iniciátorom
dopravných zmien, ku ktorým v uplynulom období došlo, ale v záujme bezpečnosti žiakov
školy po osadení dopravnej značky Zákaz zastavenia sme navrhovali zmenu na:
- výmenu dopravnej značky zo Zákaz zastavenia na Zákaz státia,
- uvedenie do pôvodného stavu,
- vytvorenie jednosmernej premávky len na Ul. Hviezdoslavovej z Ulice študentskej.
Celá doprava je v súčasnosti presmerovaná z okolitých ulíc a neďalekého parkoviska práve
na Hviezdoslavovu ulicu, čím sa ešte znásobil počet áut a bezpečnosť žiakov je
ohrozená omnoho viac z dôvodu vystupovania žiakov z autobusu na cestu a prechádzania
cez cestu spoza autobusu počas školských akcií. Daný stav komplikuje každodennú dopravu
aj rodičom detí pri príchode a odchode zo školy.

Voľno udelené riaditeľom školy
Riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje
dňa 23.11.2016 riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka z organizačných dôvodov
Testovanie 5 - 2016. Vo vyučovacom procese budú žiaci 6. - 9. ročníka pokračovať
vo štvrtok 24.11.2016.

OZNAM
pre rodičov žiakov ZŠ P. O. Hviezdoslava a Elokovaného pracoviska, 1. máj 12, Snina

V pondelok, 14.11.2016 o 19:30 hod. sa otvára hodinové cvičenie pre dospelých - kruhový
tréning a tabaka s trénerom Tomášom Potockým. Cvičenia budú prebiehať dňoch pondelok
a streda.
Pondelok: tabata 0 19:30 streda: kruhový trening o 18:30 Miesto cvičenia: telocvičňa Elokovaného pracoviska, 1.máj 12, Snina

Jesenné prázdniny
V čase od 28. októbra (piatok) do 31. októbra 2016 (pondelok) sú jesenné prázdniny. Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2016 (streda).


Čítame spolu
24. októbra 2016 sme sa o 9:00 hodine zapojili do spoločného čítania rozprávky. Touto iniciatívou sme počas Medzinárodného dňa školských knižníc podporili vzťah žiakov k čítaniu.


Stretnutie učiteľov seniorov
Staroba je pre nás všetkých prirodzená a nemôžeme ju zastaviť, čo môžeme urobiť je: spríjemniť si ju. S touto myšlienkou sa 21.10 2016 učitelia ZŠ P. O. Hviezdoslava rozhodli spríjemniť popoludnie seniorom – bývalým učiteľom školy.

Deň jabĺk
Deň jabĺk si žiaci 1.-5. ročníka pripomenuli jabĺčkovými aktivitami. Oboznámili sa s množstvom odrôd tohto ovocia, rôznymi jabĺčkovými zaujímavosťami, jedlami i nápojmi, ktoré sa z jabĺk dajú pripraviť. Riešili jabĺčkové hádanky a rébusy, spievali veselé pesničky o jabĺčkach, tvorili slohové práce, súťažili, strihali, kreslili a pritom si pochutnávali na šťavnatých jabĺčkach.Táto aktivita je súčasťou projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2016.

Plenárne rodičovské združenie
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2016 o 16:00 v jedálni ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina.

Triedne rodičovské združenie
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 10.10.2016 v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. v triedach ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina a Elokovaného pracoviska, 1.máj 12, Snina

Otvorenie školského roka 2016/2017
Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutočnilo v pondelok 5. septembra 2016 o 8.00 hodine v areáli Elokovaného pracoviska, 1. máj 12, Snina
a o 9.00 hodine v areáli ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina.

ŠKOLSKÉ ZOŠITY PRE ŽIAKOV 1. - 4. ROČNÍKA


ZARADENIE ŽIAKOV DO TRIED V 1. ROČNÍKU


Oznam
Oznamujeme Vám, že Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina sa dištancuje
od dopravnej značky Zákaz zastavenia osadenej na Ulici Hviezdoslavovej v Snine.
V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov sme písomne požiadali Mesto Snina
o jej odstránenie, prípadne výmenu značky za značku dovoľujúcu zastavenie pred budovou škole.

PRÁZDNINY V ŠKD NETRADIČNE

Oznam pre rodičov budúcich prvákov
Dňa 16.05.2016 sa v priestoroch elokovaného pracoviska uskutočnilo stretnutie zákonných zástupcov budúcich prvákov s vedením ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, ktorí pri zápise prejavili záujem o to, aby ich dieťa v školskom roku 2016/17 navštevovalo prvý ročník na elokovanom pracovisku. Rodičia boli oboznámení s minimálnym počtom žiakov, ktorý je potrebný pre vytvorenie triedy v prvom ročníku. Riaditeľ školy je ochotný vyjsť v ústrety požiadavke rodičov, preto sa stretnutie zákonných zástupcov budúcich prvákov s riaditeľom školy opakovane uskutoční v priestoroch elokovaného pracoviska dňa 02.06.2016 O 15.00 hod.

Škola v prírode
Žiaci 3 - 4. ročníka ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí pod Sitnom
v škole v prírode.

Oznam
Oznamujeme Vám, že dňa 25.4.2016 sa uskutočnia voľby členov Rady školy pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina - zástupcovia rodičov. Voľby prebehnú v priestoroch školskej jedálne
ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina, Hviezdoslavova 985/20 v čase od 15:30 - 16:30.
Účasť všetkých rodičov nutná.

Rodičovské združenie
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 20.4.2016 o 16:00 hod. v školskej jedálni.

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka
Dňa 14.4.2016 sa uskutočnil slávnostný zápis žiakov
do 1. ročníka šk. roku 2016/2017

Oznam
Oznamujeme Vám, že dňa 20. 4. 2016 sa uskutočnia voľby členov Rady školy pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina - zástupcovia rodičov. Rodičia, ktorí majú záujem kandidovať na členov rady školy sa môžu prihlásiť na sekretariáte ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina v termíne do 19. 4. 2016 do 15.30 hod.

Testovanie 9-2016
Dňa 6. apríla 2016 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2016.
Bližšie informácie:http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2016/Zakladne_informacie_T9-2016.pdf.

Zápis žiakov do 1. ročníka
Základná škola P. O. Hviezdoslava pozýva rodičov
a žiakov na zápis žiakov do 1. ročníka šk. roku 2016/2017, ktorý bude prebiehať v termíne
od 01.04.do 30.04.2016 v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod na sekretariáte školy.
K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu žiaka.
Slávnostný zápis sa uskutoční 14.04.2016 o 15.30 hod.
v školskej jedálni. Pri slávnostnom zápise každého budúceho prváka čaká milé prekvapenie.

Škola v prírode
Termín: 8.5.2016 - 13.5.2016
Účastníci: žiaci 4. ročníka ZŠ P. O. Hviezdoslava a Elokovaného pracoviska ZŠ P. O. Hviezdoslava
Miesto: Penzión pod Sitnom (Banská Štiavnica)
Dotácia štátu: 100 €
Program:
- výlet na Sitno, jazero Počúvadlo, B. Štiavnica
- návšteva mini ZOO pri Počúvadlianskom jazere
- bazény a wellness
- tvorivé dielne
- fáranie do bane

Hviezdoslavov Kubín
Dňa 25.2.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

2% z dane
Milí rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane Rodičovskému združeniu pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina. Tlačivá si môžete stiahnuť
z našej stránky, alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Vyplnené spolu s potvrdením
o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 30.4.2016.
Ď A K U J E M E !
Dokumenty na stiahnutie:
2% z dane - Vyhlasenie 2015
2 % z dane -Potvrdenie

Jarné prázdniny
Od 15. 2. 2016 do 19. 2. 2016 majú žiaci Prešovského kraja jarné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v pondelok 22. februára 2016.

Polročné prázdniny
V pondelok 1. februára 2016 sú polročné prázdniny. Vyučovanie opäť pokračuje
v utorok 2. februára 2016.

Karneval na ľade
Dňa 26. januára 2016 sa na ľadovej ploche multifunkčného ihriska v areáli školy uskutočnil karneval na ľade.

Karneval
Dňa 29. januára 2016 sa v školskej jedálni uskutočnil karneval pre žiakov 1.- 5. ročníka.

Korčuľovanie na ľadovej ploche v areáli ZŠ P. O. Hviezdoslava
Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina ponúka rodičom s deťmi a verejnosti možnosť celodenného korčuľovania sa na ľadovej ploche multifunkčného ihriska v areáli školy. Vstup na ihrisko je na vlastnú zodpovednosť!
Všetci ste vítaní.

Vianočné prázdniny
Riaditeľstvo ZŠ P. O. Hviezdoslava oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že vianočné prázdniny začínajú dňa 23. decembra 2015 a končia 7. januára 2016.
Dňa 8. januára 2016 riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava udeľuje žiakom riaditeľské voľno. Vyučovanie sa začne dňa 11. januára 2016 ( v pondelok).

Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Vianoce plné radosti, spokojnosti a splnených prianí, veľa šťastných dní v novom roku prajeme všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy.


Vianočná burza
Dňa 22.12.2013 sa na našej škole uskutočnila vianočná burza spojená s vianočnou besiedkou.

Mikuláš
Aj tento rok nás navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Absolvoval dlhú cestu cez zborovňu, vrátnicu, kuchyňu
a všetky triedy na 1. aj 2.stupni. Čertík deti trošku postrašil, anjelik im rozdal malú mikulášsku odmenu.

Voľno udelené riaditeľom školy
Dňa 25.11.2015 sa uskutoční Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ -Testovanie 5. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. poskytuje žiakom 1. až 4. ročníka a žiakom 6. až 9. ročníka riaditeľské voľno z organizačných a technických dôvodov (okrem žiakov, ktorí absolvujú plavecký výcvik). Školská jedáleň bude v prevádzke a v prípade záujmu bude v prevádzke aj školská družina. Vo vyučovacom procese sa bude pokračovať 26.11.2015.

Poďakovanie
V mene žiakov a kolektívu pedagógov ZŠ P. O. Hviezdoslava chceme vysloviť úprimné poďakovanie rodičovi žiakov 2. A a 3. A triedy Mariánovi Šokyrovi za sponzorský dar
v podobe dezinfečných hygienických potrieb potrebných pri prevecii proti žltačke.

Voľno udelené riaditeľom školy
Riaditeľ ZŠ P.O. Hiezdoslava oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 16.11.2015 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.
Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani Elokované pracovisko, 1. mája 12, Snina ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina ani ŠJ a ŠKD pri ZŠ P.O. Hviezdoslava. Vo vyučovacom procese sa bude pokračovať v stredu, 18.11.2015.

Testovanie 5-2015
Dňa 25. novembra 2015 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka TESTOVANIE 5-2015.
Bližšie informácie: http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2015/Zakladne_informacie_T5_2015_1_zasielka.pdf

Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá
v knihách

Naša ZŠ sa v tomto školskom roku zapojila do 6. ročníka projektu Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá
v knihách. V rámci tohto projektu nám bola pridelená partnerská škola ZŠ s MŠ Závodie, Školská 49, Žilina. Výmenou vlastnoručne vyrobených záložiek do kníh sa žiaci oboch škôl pod vedením svojich pedagógov stali vzácnymi poslami priateľstva a dobrosrdečnosti. Všetkým aktívnym účastníkom projektu patrí srdečná vďaka za ich čas, tvorivé nápady a ochotu obdarovať a byť obdarovaný.

Jesenné prázdniny
V čase od 29. októbra do 30. októbra sú jesenné prázdniny. Školské vyučovanie pokračuje v pondelok 2. novembra 2015.

Výskyt hepatitídy typu A
Vážení rodičia, upozorňujeme Vás na výskyt žltačky typu A na školách. V rámci prevencie pred týmto infekčným ochorením Vás prosíme o spoluprácu pri dodržiavaní osobnej hygieny Vašich detí, hlavne po použití toalety a udržiavanie čistých rúk pred jedlom a pri manipulácii s potravinami.

Hlasujte za náš projekt FITPARK (vonkajšia posilňovňa)
Milí priatelia,
zahlasujte za náš projekt FITPARK. Vďaka Vášmu hlasu môžeme vybudovať v areáli školy vonkajšiu posilňovňu a rozšíriť tak možnosti aktívneho oddychu obyvateľov mesta i okolia.
Hlasujte od 8.9.2015 do 5.10.2015 na www.sppolocne.sk
Ďakujeme.

Riaditeľské voľno
Riaditeľ ZŠ P.O. Hviezdoslava oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 11.9.2015 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.
Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani Elokované pracovisko, 1. mája 12, Snina ako súčasť ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina, ani ŠJ a ŠKD pri ZŠ P.O. Hviezdoslava. Vo vyučovacom procese sa bude pokračovať v pondelok, 14.9.2015.

ZARADENIE ŽIAKOV DO TRIED V 1. ROČNÍKU


KONCERT INTEGRÁCIA 2015 BRATISLAVA

Slávnostné ukončenie školského roku
Slávnostné ukončenie školského roku sa uskutočnilo 30.6.2015 v areáli školy.

OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV
Riaditeľ ZŠ P.O. Hviezdoslava oznamuje, že výuka budúcich prvákov (prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina) bude v šk. roku 2015/16 prebiehať v budove ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina.


Turnaj v sixballe
16.6.2015 sa v ZŠ P.O. Hviezdoslava konal turnaj v sixballe s názvom „Putovný pohár majstra športu a čestného predsedu Olympijského klubu Košice Antona Švajlena“. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl zo Sniny (ZŠ Komenského, CSŠ Snina, ZŠ P.O. Hviezdoslava), ďalších obcí (Budimír, Ulič, Klenová, Zemplínske Hámre, Stakčín)
a mesta Kežmarok. Celkovým víťazom turnaja v družstvách sa stali súťažiaci zo ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina.

PRÁZDNINY V ŠKD NETRADIČNE
Vážení rodičia, milé deti, žiaci 1.stupňa,
riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine ponúka činnosti v ŠKD v čase letných prázdnin.
Činnosť bude zameraná na regeneráciu detského organizmu, oddych, šport, otužovanie,správanie sa na verejnosti, prácu s počítačom, súťaže, vychádzky do prírody v dňoch: od 01.07. do 07.07. 2015,v čase: od 7.30 hod. do 14.30 hod.

Škola v prírode
Žiaci 1 - 4. ročníka ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí Bardejovských kúpeľov v škole v prírode.

Riaditeľské voľno
Riaditeľ ZŠ P.O. Hviezdoslava oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150) udeľuje dňa 15.4.2015 riaditeľské voľno z dôvodu organizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka – Testovanie T9 2015.
Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň bude v prevádzke školská jedaleň
a v čase 6.30 - 16.30 ŠKD pri Základnej škole P. O. Hviezdoslava. Vo vyučovacom procese sa bude pokračovať 16.4.2015.

Veľkonočné prázdniny
Veľkonočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 2. apríla a skončia v utorok 7. apríla 2015. Školské vyučovanie sa začne v stredu 8. apríla 2015.

Testovanie 9-2015
Dňa 15. apríla 2015 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2015.
Bližšie informácie: http://www.nucem.sk/documents/26/testovanie_9_2015/Zakladne_informacie_T9-2015.pdf.

Pálenie Moreny
V piatok 20. marca 2015 deti ŠKD podľa dávnych zvykov symbolicky ukončili zimu a privítali dlho očakávanú jar.

Čiastočné zatmenie slnka
Dňa 20.3.2015 na deň jarnej rovnodennosti sme pozorovali čiastočné zatmenie slnka.

Hviezdoslavov Kubín
Dňa 9.3.2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

2% z dane
Milí rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane Rodičovskému združeniu pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina. Tlačivá si môžete stiahnuť z našej stránky, alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Vyplnené spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 30.4.2015.
Ď A K U J E M E !
Dokumenty na stiahnutie:
2% z dane - Vyhlasenie
2 % z dane -Potvrdenie

Jarné prázdniny
Jarné prázdniny sa začnú v pondelok 23. februára a skončia sa v piatok 27. februára 2015. Školské vyučovanie sa začne v pondelok 2. marca 2015.

Polročné prázdniny
V pondelok 2. februára 2015 sú polročné prázdniny. Vyučovanie opäť pokračuje v utorok 3. februára 2015.

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka
Dňa 23.1. 2015 sa uskutočnil slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka šk. roku 2015/2016

Prerušenie vyučovania
Na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom riaditeľstvo školy týmto oznamuje, že z dôvodu vysokého nárastu neprítomnosti žiakov pre chorobu prerušuje vyučovanie žiakov nebude dňa 23.01.2015 prebiehať vyučovanie žiakov 1.-9. ročníka ZŠ. Vyučovanie pokračuje v pondelok 26.01.2015.

Prerušenie vyučovania
Na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom riaditeľstvo školy týmto oznamuje, že z dôvodu vysokého nárastu neprítomnosti žiakov pre chorobu prerušuje vyučovanie žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ od 16.01.2015 do 19.01.2015. Vyučovanie pokračuje v utorok 20.01.2015.

Zápis žiakov do 1. ročníka
Základná škola P. O. Hviezdoslava pozýva rodičov
a žiakov na zápis žiakov do 1. ročníka šk. roku 2014/2015, ktorý bude prebiehať v termíne
od 15. januára do 15. februára 2015 v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod na sekretariáte školy.
Slávnostný zápis sa uskutoční 23.1.2015 o 16.00 hod.
v školskej jedálni.

Vianočné prázdniny
Vianočné prázdniny sú v dňoch 22.12.2014 až 7.1.2015. Vyučovanie opäť pokračuje 8.1.2015.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Vianoce plné radosti, spokojnosti a splnených prianí, veľa šťastných dní v novom roku prajeme všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy.


Plávecky výcvik
V dňoch 18.-28. novembra 2014 sa konal plavecký výcvik pre žiakov šiesteho a štvrtého ročníka. Zúčastnilo sa ho 73 žiakov. Po jeho ukončení sme mohli konštatovať, že všetci zúčastnení žiaci úspešne zvládli základy plávania.

Jesenné slávnosti
Jesenné slávnosti žiakov 1. stupňa vypĺňali súťaže, hry a tanec sprevádzané veselou náladou. K atmosfére umocnenej príjemne vyzdobeným prostredím prispeli aj rodičia. Stoly plné dobrôt boli výsledkom ich ochoty a snahy spestriť toto podujatie našich detí.

Testovanie 5-2014
Dňa 12. novembra 2014 sa naši žiaci zúčastnia testovanie žiakov 5. ročníka TESTOVANIE 5-2014.
Bližšie informácie: http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_t5_2014/Zakladne_informacie_T5_2014.pdf

Jesenné prázdniny
V čase od 30. októbra do 31. októbra sú jesenné prázdniny. Školské vyučovanie pokračuje v pondelok 3. novembra 2014.

Rodičovské združenie
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2014 o 16:00 hod. v školskej jedálni.

Žiaci 2. ročníka pozdravili seniorov v zariadení AEVITAS
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozdravili žiaci 2. ročníka seniorov v zariadení AEVITAS, n.o. v Pčolinom. Potešili ich milým slovom, spevom, tancom.

Integrácia 2014
Dňa 1.10.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili koncertu Integrácia, ktorý sa konal v Mestskej športovej hale v Prešove. Svojím dobrovoľným príspevkom podporili hendikepované deti a odmenou pre nich bol nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

Riaditeľské voľno
Riaditeľ ZŠ P.O. Hviezdoslava oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150) udeľuje dňa 12.9.2014 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (metodický deň pedagogických zamestnancov).
Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD pri Základnej škole P. O. Hviezdoslava. Vo vyučovacom procese sa bude pokračovať v utorok, 16. 9. 2014.

Otvorenie školského roka 2014/2015
Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutočnilo v utorok 2. septembra 2014 o 9.00 hodine na školskom dvore.

ZARADENIE ŽIAKOV DO TRIED V 1. ROČNÍKU


Slávnostné ukončenie školského roku
Slávnostné ukončenie školského roku sa uskutočnilo 27.6.2014 v areáli školy.

Škola v prírode
V dňoch 2.- 6. júna hotel Rysy v Tatranskej Štrbe sa stal prechodným domovom pre 82 žiakov 1. stupňa a ich 7 pedagógov. Zdravotnú starostlivosť žiakov zabezpečovala kvalifikovaná zdravotná sestra. Vzdelávacie a výchovné ciele boli zamerané najmä na prehlbovanie environmentálnych, vlastivedných a prírodovedných vedomostí