Vitajte na stránke našej školy

Aktuality


Rodičovské združenie
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 14.6.2018 v čase 15:30 - 16:30 hod. v triedach ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina
a Elokovaného pracoviska, 1.máj 12, Snina.

Škola v prírode
Jedno úžasné májové päťdňové dobrodružstvo zažili deti tretieho a štvrtého ročníka ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina
v Škole v prírode. Viac

Ponuka kontinuálneho vzdelávania
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Snina, Hviezdoslavova 985/20, 069 01 Snina ponúka kontinuálne aktualizačné vzdelávanie vo vzdelávacom programe Základy pohybových činností v hre sixball a ich pravidlá.

Voľno udelené riaditeľom školy
Riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 04.04.2018 riaditeľské voľno pre žiakov školy z organizačných dôvodov, slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka a deň otvorených dverí. V uvedený deň nebude v prevádzke ŠJ a ŠKD pri Základnej škole P. O. Hviezdoslava Snina a Elokovanom pracovisku, 1. mája 12, Snina.
Vo vyučovacom procese budú žiaci pokračovať vo štvrtok 05.04.2018

Výzva na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru /uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služby s názvom „Konvektomat“Zápis žiakov do 1. ročníka
Základná škola P. O. Hviezdoslava pozýva rodičov a žiakov na zápis žiakov do 1. ročníka šk. roku 2018/2019, ktorý bude prebiehať v termíne od 01.04.do 30.04.2018 v čase
od 7.30 hod. do 15.30 hod na sekretariáte školy.
K zápisu je potrebné predložiť rodný list a preukaz poistenca dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu žiaka.
Slávnostný zápis sa uskutoční 04.04.2018 o 9:00 hod.
v budove školy.

Jarné prázdniny
Od 26. 2. 2018 do 2. 3. 2018 majú žiaci Prešovského kraja jarné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v pondelok 5. marca 2018.

Oznam
ZŠ P. O. Hviezdoslava z dôvodu narastu chrípkového ochorenia žiakov prerušuje
výchovno-vzdelávací proces v dňoch 15.2. - 16.2.2018
Z rovnakého dôvodu nebude v uvedených dňoch v prevádzke školská jedáleň a ŠKD
Výchovnovzdelávací proces pokračuje v pondelok 19.2.2018.

Karneval
Dňa 1.februára sa v školskej jedálni uskutočnil karneval.

Polročné prázdniny
V piatok 2. februára 2018 sú polročné prázdniny. Vyučovanie opäť pokračuje
v pondelok 5. februára 2018.

2% z dane
Milí rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane
Rodičovskému združeniu pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina. Tlačivá si môžete stiahnuť
z našej stránky, alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Vyplnené spolu s potvrdením
o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa
Ďalšie informácie, tlačivá pre fyzické a právnické osoby na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Ďakujem Vám za Vaše porozumenie a pomoc.
Dokumenty na stiahnutie:
2% z dane - Vyhlásenie 2017
2 % z dane - Potvrdenie

Vianočné prázdniny
Vianočné prázdniny začínajú dňa 23. decembra 2017 a končia 5. januára 2018.
Vyučovanie pokračuje v pondelok dňa 08.01.2018.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Vianoce plné radosti, spokojnosti a splnených prianí, veľa šťastných dní v novom roku
prajeme všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy.

Koledníci
22. decembra prišli zavinšovať žiakom i zamestnancom školy pekné a pokojné sviatky koledníci.

Vianočná burza
Dňa 20. decembra 2017 sa konala už tradičná vianočná benefinčná burza.
Výťažok burzy bol venovný deťom zo sociálne slabších rodín našej školy.

Vianočný turnaj v sixbale
Dňa 13.12.2017 sa uskutočnil na našej škole „Vianočný turnaj v Sixballe“. Zúčastnili sa ho žiaci z 8 škôl, ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina, CSŠ Snina, ZŠ Komenského Snina, ZŠ Stakčín, ZŠ Klenová, ZŠ Ulič, ZŠ Budimír a ZŠ Veľké Berezné.
Výsledky:
Súťaž škôl:
1. ZŠ Budimír
2. ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina
3. ZŠ Stakčín
Súťaž jednotlivcov:
Kategória chlapcov:
1. Štofira – ZŠ Stakčín
2. Kohút – ZŠ Budimír
3. Palko – ZŠ Budimír a Kočan ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina
Kategória dievčat:
1. Červeňáková – ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina
2. Lešková – ZŠ Budimír
3. Chomová a Popovičová – obe ZŠ Klenová

Záchrana som Ja
Žiaci našej školy sa zapojjli do projektu Záchrana som Ja, organizovaného neziskovou organizáciou FALCK
a nadáciou Allianz. Pre školu vyhrali automatický defibrilátor, zážitkový kurz prvej pomoci pre žiakov
1. stupňa a certifikovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov.
Slávnostné odovzdávanie AED sa uskutočnilo 15.12.2017 .

Mikuláš
Dňa 6.12.2017 našu školu navštívil Mikuláš. Sprevádzali ho anjeli i čerti. Najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali žiaci prvého stupňa.

Voľno udelené riaditeľom školy
Riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 22.11.2017 riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 4. ročníka a žiakov 6. - 9. ročníka z organizačných dôvodov Testovanie 5 - 2017. Vo vyučovacom procese budú žiaci pokračovať vo štvrtok 23.11.2017

“Babka, dedko, rozprávaj..."
V stredu, 08.11.2017 o 15.00 hod, škola otvorila svoje brány pre najstarších príbuzných svojich žiakov. Z príležitosti jesenného obdobia úcty k starším sa v škole stretli na spoločnej akcii s názvom „Babka, dedko, rozprávaj...“ prastarí a starí rodičia so svojimi vnúčencami. Silná pozitívna atmosféra stretnutia generácií všetkých účastníkov naladila na spoločnú vlnu a priniesla im hlboký kultúrny zážitok.

Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Oprava strešného plášťa ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina, elokované pracovisko 1. mája 12, Snina“


Jesenné prázdniny
V čase od 30.októbra (pondelok) do 31. októbra 2017 (utorok) sú jesenné prázdniny. Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok).


Testovanie 5-2017
Dňa 22. novembra 2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka
TESTOVANIE 5-2017.
Bližšie informácie:
http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2017/Zakladne_informacie_T5_2017.pdf.

Plenárne rodičovské združenie
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 o 15:30 v jedálni ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina.

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok
4. septembra 2017 o 8.00 hodine v areáli Elokovaného pracoviska, 1. máj 12, Snina
a o 9.00 hodine v areáli ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina.
V prípade zlého počasia je potrebné doniesť si prezúvky.

Slávnostné ukončenie školského roku
Slávnostné ukončenie školského roku sa uskutoční 30.6.2017 v čase 8.30 - 10.00
v areáli Základnej školy P. O. Hviezdoslava i Elokovaného pracoviska, 1. máj 12, Snina.

Oznam
o výchovno-vzdelávacej činnosti na elokovanom pracovisku v školskom roku 2017/2018

Prevádzkovanie elokovaného pracoviska bude v troch budovách.
V budove 5.-9. roč. ( kde sanachádza Elá-hop):
- triedy 2.D, 4.D, 5.C, 6.C, 7.C, 8.C, 9.C
- odborné učebne.
K dispozícií bude telocvičňa, rozcvičovňa, posilňovňa a budova stravovacieho zariadenia,
v ktorej sa budú žiaci stravovať.
Pre žiakov 2. a 4. ročníka ponúkame otvorenie oddelenia ŠKD.

700 kvapiek krvi
Pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Snina v spolupráci s Hematologicko-transfuziologickým oddelením
v Humennom a Mestom Snina sa 5.5.2017 v priestoroch Základnej školy
P. O. Hviezdoslava uskutočnilo darovanie krvi.

“Putovný pohár majstra športu a čestného predsedu
Olympijského klubu Košice Antona Švajlena” 2017

12.4.2017 sa v Základnej škole P. O. Hviezdoslava konal
sixballový turnaj o Putovný pohár majstra športu a čestného predsedu
Olympijského klubu Košice Antona Švajlena 2017

Oznam
Riaditeľstvo Základnej školy P. O. Hviezdoslava Snina oznamuje, že tvrdenia o zrušení
Elokovaného pracoviska, 1. mája 12, Snina nie sú doposiaľ ničím podložené, a teda nie sú
pravdivé. V prípade akýchkoľvek zmien budeme všetkých rodičov a žiakov včas informovať.

Veľkonočné prázdniny
Veľkonočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 13. apríla a skončia v utorok 18. apríla 2017. Vo vyučovacom procese budú žiaci pokračovať v stredu 19. apríla 2017.

Voľno udelené riaditeľom školy
Riaditeľ ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje
dňa 5.4.2017 riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka z organizačných dôvodov
Testovanie 9 - 2017. Vo vyučovacom procese budú žiaci 5. - 8. ročníka pokračovať
vo štvrtok 6.4.2017

Testovanie 9-2017
Dňa 5. apríla 2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2017.
Bližšie informácie:http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2017/Zakladne_informacie_T9-2017_fin.pdf

Zápis žiakov do 1. ročníka
Základná škola P. O. Hviezdoslava pozýva rodičov a žiakov
na zápis žiakov do 1. ročníka šk. roku 2017/2018, ktorý bude
prebiehať v termíne od 01.04.do 30.04.2016 v čase od 7.30 hod.
do 15.30 hod na sekretariáte školy.
K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa, občiansky
preukaz zákonného zástupcu žiaka.
Pri tejto príležitosti sa 06.04.2017 v čase od 8:30 do 15:30
uskutoční Deň otvorených dverí, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Školské potreby pre 1. ročník

Jarné prázdniny
Od 6. 3. 2017 do 10. 3. 2017 majú žiaci Prešovského kraja jarné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v pondelok 13. marca 2017.

Zasadnutie Rady rodičov
Dňa 23.2.2017 o 16.00 sa v zborovni ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina uskutoční zasadnutie
Rady rodičov pri ZŠ P. O. Hviezdoslava

2% z dane
Milí rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane
Rodičovskému združeniu pri ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina. Tlačivá si môžete stiahnuť
z našej stránky, alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Vyplnené spolu s potvrdením
o zaplatení dane odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa
Ďalšie informácie, tlačivá pre fyzické a právnické osoby na www.rozhodni.sk
Ďakujem Vám za Vaše porozumenie a pomoc.
Dokumenty na stiahnutie:
2% z dane - Vyhlasenie 2016
2 % z dane - Potvrdenie

Oznam
Zápis detí do základnej školy pre školský rok 2017/2018 sa bude konať od 1. do
30. apríla 2017.

Oznam
Z dôvodu stavebných úprav nebude telocvičňa na Elokovanom pracovisku, 1.máj 12, Snina v čase od 8.2.2017 do skončenia prác v prevádzke.

Polročné prázdniny
V piatok 3. februára 2017 sú polročné prázdniny. Vyučovanie opäť pokračuje
v pondelok 6. februára 2017.

Oznam
Riaditeľstvo ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina oznamuje, že od 30.01.2017 do 31.01.2017
z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov udeľuje chrípkové prázdniny.

Triedne rodičovské združenie
Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 17.1.2017 o 15:00 hod. v triedach ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina a Elokovaného pracoviska, 1.máj 12, Snina